• Fundacja KOBE

Główna

Ogłoszenie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Ogłoszenie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w projekcie nr RPDS.08.02.00-02-0014/22 pn. „Twoja szansa na dobrą pracę: aktywizacja zawodowa imigrantów od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia”

Fundacja Kobe ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w projekcie nr RPDS.08.02.00-02-0014/22 pn. „Twoja szansa na dobrą pracę: aktywizacja zawodowa imigrantów od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia”

Planowana wysokość refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy wynosi: 37 400,00 zł

Nabór prowadzony będzie od dnia 15.05.2023 r.

Wniosek o refundację kosztów należy złożyć do Beneficjenta. Wnioski będą przyjmowane w biurze projektu – ul. Dmowskiego 17f/7, 50-203 Wrocław, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00, od dnia ogłoszenia naboru na stronie internetowej Beneficjenta (www.fundacjakobe.pl).

Dokumenty:

  1. Regulamin dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu nr RPDS.08.02.00-02-0014/22 pn. „Twoja szansa na dobrą pracę: aktywizacja zawodowa imigrantów od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia”
  2. Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracyO fundacji

Fundacja KOBE jest organizacją pozarządową non-profit. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, a udzielający pomocy nie pobierają opłat od osób  korzystających ze wsparcia.

Fundacja wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego oraz przedsiębiorczości, a także promowania dialogu społecznego i międzykulturowego.

Kontakt

Fundacja KOBE

ul. Romana Dmowskiego 17F/7

50-203 Wrocław 

KRS 0000532616 

REGON 360138372

tel.: +48 71 799 99 73 

mobile: +48 793 672 431 

e-mail: info@fundacjakobe.pl

www.fundacjakobe.pl