• Fundacja KOBE

O nas

Celem Fundacji jest:

a) rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

b) przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych, wspomaganie edukacji ustawicznej osób dorosłych,

c) wsparcie szeroko rozumianej przedsiębiorczości i szerzenia idei samozatrudnienia,

d) finansowanie i wspieranie kształcenia kadr na potrzeby gospodarki rynkowej,

e) wspieranie wszechstronnego rozwoju ekonomicznego społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku i demokracji w Polsce,

f) szerzenie wiedzy europejskiej, propagowanie standardów europejskich w życiu społecznym oraz zbliżenia narodów i państw Europy,

g) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

h) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

i) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; rozwój społeczeństwa cyfrowego.