• Fundacja KOBE

Awaryjny zakup sprzętu umożliwiającego przygotowywanie zup dla osób będących w kryzysie bezdomności

W terminie 25.08.2021 – 01.11.2021 Fundacja Kobe realizuje projekt  dofinansowany ze środków otrzymanych od NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Projekt ma na celu m.in. sfinansowanie zakupu agregatu oraz zainstalowanie go co pozwoli na bezproblemowe realizowanie bieżącej aktywności statutowej Fundacji oraz ma na celu umożliwić dalszy rozwój podmiotu.  Zgodnie z przeprowadzoną analizą najprostszym rozwiązaniem usprawniającym bezawaryjną pracę naszej kuchni, w której realizowane są działania statutowe Fundacji, jest podłączenie agregatu prądotwórczego, który w przypadku wystąpienia spadków napięcia dostarczy dodatkową ilość energii.


Zadanie publiczne: Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego, wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji (w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją) oraz wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego.