• Fundacja KOBE

Ciepły posiłek dla osób w kryzysie bezdomności we Wrocławiu

W terminie 06.07.2020 r. – 30.09.2021 Fundacja Kobe realizuje projekt pn.  „Ciepły posiłek dla osób w kryzysie bezdomności we Wrocławiu”. Jako uzupełnienie zadań administracji publicznej w celu przeciwdziałania COVID-19 w społecznościach lokalnych Wnioskodawca planuje przygotować i dostarczyć ciepłe posiłki osobom bezdomnym z Wrocławia znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji przez okres 42 dni. Ścisła współpraca Wnioskodawcy z organizacją doskonale zaznajomioną z potrzebami osób zmagających się z problemem bezdomności, tj. Fundacją Homo Sacer pozwoli na ukierunkowanie naszego zadania w taki sposób, aby jego rezultaty dotarły do społeczności lokalnej najbardziej tego potrzebującej. W ramach zadania planowana jest realizacja dwóch rodzajów działań:

1) Przygotowanie i dostarczenie posiłków 50 osobom w sytuacji bezdomności ulicznej znajdujących się w najgorszej sytuacji, przebywających na terenie miasta Wrocław.

2) Organizacja wolontariatu w społeczności lokalnej, który pozwoli na zindywidualizowaną dystrybucje posiłków w społeczności lokalnej będącej adresatem naszego zadania. Realizacja zadania ma na celu uzupełnienie zadań administracji publicznej podejmowanych w celu przeciwdziałania COVID-19 w środowisku bezdomnych

Zadanie finansowane ze środków otrzymanych od NIW-CRSO w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19