• Fundacja KOBE

„Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025

W terminie od VIII 2023 do VII 2024 Fundacja Kobe realizuje projekt dofinansowany ze środków otrzymanych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025.

W ramach działania planowania jest realizacja przedsięwzięcia pod tytułem: Wzmocnienie zdolności Fundacji Kobe do świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej.

W celu realizacji przedsięwzięcia podjęte zostaną następujące kroki:

  • przygotowanie strategii promocji oraz promocja przedsiębiorstwa,
  • zakupienie pojazdu z napędem elektrycznym,
  • zakupienie komputera umożliwiającego cyfryzację obsługi klientów w zakresie świadczonych usług,
  • zakup licencji, oprogramowania umożliwiającego cyfrową obsługę klientów,
  • przeprowadzenie szkolenia z obsługi zakupionego oprogramowania.

Sfinansowano przez Unię Europejską w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Wartość dofinansowania: 169999,16 zł

Plakat [*.pdf]