• Fundacja KOBE

O fundacji

Fundacja KOBE jest organizacją pozarządową non-profit. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, a udzielający pomocy nie pobierają opłat od osób  korzystających ze wsparcia.

Fundacja wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego oraz przedsiębiorczości, a także promowania dialogu społecznego i międzykulturowego.