• Fundacja KOBE

Pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb Fundacji Kobe

W terminie 11.05.2020 r. – 31.10.2020 Fundacja Kobe realizuje projekt pt.  „Pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb Fundacji Kobe”.

W ramach zadania publicznego podejmowane są dwa rodzaje działań:

1. Zakup infrastruktury technicznej umożliwiającej Fundacji Kobe realizacje bieżącej działalności statutowej, ale również przeprowadzenie procesu usamodzielniania się Fundacji.

2. Skonfigurowanie i dostosowanie zakupionych produktów do pracy zdalnej Fundacji Kobe, w tym krótki instruktaż pracowników Fundacji wykonany przez informatyka.

Zadanie Finansowane ze środków otrzymanych od NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO. Priorytet 5. Wsparcie doraźne Edycja 2020.