• Fundacja KOBE

Awaryjny zakup sprzętu umożliwiającego działalność Fundacji Kobe

W terminie 22.05.2023 – 31.07.2023 Fundacja Kobe realizuje projekt dofinansowany ze środków otrzymanych od NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. W ramach działania planowane jest pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb Fundacji powstałej w wyniku awarii urządzenia. Planowany jest zakup zamrażarki umożliwiający realizowanie działań statutowych Fundacji Kobe.

Zadanie publiczne: Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego, wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji (w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją) oraz wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

Wartość finansowania: 9436.17 zł